RODO

SzanownI Państwo
 
z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma Interprofi Agnieszka Ratajska dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
 
W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Interprofi Agnieszka Ratajska z siedzibą w Leśnicy (47-150), ul. Żeromskiego 34, NIP: 772 204 35 19, REGON: 100 389 779 tel. +48 727272805, e-mail: biuro@superwypozyczalnia.pl, a ponadto, że:
 
* dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym Interprofi Agnieszka Ratajska zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
* podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora - umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
* przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu;
* dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
* dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz Interprofi Agnieszka Ratajska outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
* informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
* informujemy, że ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
* podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
* dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej na terenie Unii Europejskiej i nie są udostępniane hostingodawcom;
* dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
* kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: biuro@superwypozyczalnia.pl
 
Interprofi Agnieszka Ratajska